Türk Ceza Hukuku Derneği

Türk Ceza Hukuku Derneği

Türk Ceza Hukuku Derneği (TCHD), 28 Nisan 2000'de Galatasaray Üniversitesi'nde toplanan ceza hukukçuları tarafından kuruldu. Dernek, Ceza Hukuku doktrinini ve uygulamalarını izlemeyi, Türk Ceza Hukuku'nun ulusal ve uluslararası gelişimini incelemeyi ve Türkiye'nin bilimsel arenadaki düzeyini artırmayı amaçlar. 2004 yılında Türkiye Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu kararıyla adı "Türk Ceza Hukuku Derneği" olarak değiştirildi. Üyelik koşulları arasında 18 yaşını doldurmuş olmak, ceza hukukuyla ilgili bir alanda faaliyet göstermek ve Türkiye'de ikamet etmek gibi şartlar bulunur. Derneğin kurucu üyeleri arasında saygın hukukçular yer alır.

Git Türk Ceza Hukuku Derneği

More sites related