Legal Yayıncılık

Legal Yayıncılık

📘 Legal Yayıncılık, 2002 yılında hukukçular tarafından kurulan ve hukuki ihtiyaçları yakından takip eden özgün bir yayınevidir. Türkiye'nin en büyük hukuk basın organı konumunda olan Legal Yayıncılık, akademik ve uygulamaya yönelik 10'dan fazla hakemli hukuk dergisi ile Legalbank adlı elektronik hukuk bilgi bankasını yayınlamaktadır. Ayrıca araştırma, tez, mevzuat, ders ve doktrin içerikli kitaplar, hukuki seminerler, sempozyumlar ve makale yarışmaları gibi etkinlikler düzenleyerek hukuk alanında saygın bir konuma sahiptir. Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği'ne uygun olarak ulusal ve uluslararası kriterlere göre yayınlarını sürdürmektedir. ⚖️📚

Git Legal Yayıncılık

More sites related