Mevzuat Bilgi Sistemi

Mevzuat Bilgi Sistemi

Mevzuat Bilgi Sistemi (MBS), 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmî Gazete Hakkında Yönetmelikte Resmî Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemlerin tek metin haline getirilip, güncel olarak sunulduğu (kodifiye edildiği) bir bilgi sistemi şeklinde tanımlanmaktadır. Mevzuat Bilgi Sistemi, 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde yer alan “Mevzuatı bilgi işlem sistemi içinde takip etmek” görevinin yerine getirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü sorumluluğunda hizmet sunmaktadır.

Git Mevzuat Bilgi Sistemi

More sites related