Anayasa Mahkemesi Başkanlığı

Anayasa Mahkemesi

Anayasa Mahkemesi, kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün Anayasa'ya uygunluğunu denetler. Ancak Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından inceler. Olağanüstü ve savaş hallerinde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle ilgili Anayasa Mahkemesine dava açılamaz. Norm denetiminde "iptal davası" ve "itiraz yolu" olmak üzere iki başvuru usulü bulunur. Kanunların, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin Anayasa'ya aykırılığı iddiasıyla dava açabilme hakkı Cumhurbaşkanı, en büyük iki parti grubu ve Meclis üyelerinin beşte birine aittir. İtiraz yolu sadece kanun ve kararnameler için geçerli olup, mahkeme uygulanacak hükmün Anayasa'ya aykırı olduğunu düşünürse davayı Anayasa Mahkemesine yönlendirir. Mahkeme iptal veya ret kararı verebilir. #AnayasaMahkemesi #Hukuk #Türkiye 🇹🇷

Git Anayasa Mahkemesi

More sites related