Danıştay Başkanlığı

Danıştay Başkanlığı

Danıştay Başkanlığı için 1923 yılında yapılan önemli bir çağrıyı hatırlatalım: "Hükümetin idari şubelerinden Danıştay’ın ülkenin idari ve ekonomik yaşamı ile ilgili önemli bir kurum olması nedeniyle gün geçtikçe artan bir ihtiyacı gidermek amacıyla bir an önce kurulması için yüce Meclis tarafından, İçişleri Komisyonunca hazırlanmış olan kanun tasarısının gereğinin yapılmasını ve bunun ihtiyaç ile orantılı bir şekilde kanunlaşmasını dilerim. 🏛️🇹🇷 (01.03.1923)" Türkiye'nin idari ve ekonomik alanlarındaki önemli bir yapı olan Danıştay'ın kurulmasının gerekliliğine dikkat çeken bu çağrı, ülkenin yönetimindeki kritik bir adımı simgeliyor.

Git Danıştay Başkanlığı

More sites related