Sayıştay Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

🏛️ Sayıştay Başkanlığı, kamu idarelerinin mali faaliyetlerini, kararlarını ve işlemlerini denetleyen bir kurumdur. Görevi, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hareket ederek sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaktır. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin hesapları inceler, kanunlara ve diğer hukuki düzenlemelere uygunluğunu denetler ve kamu zararına yol açan hususları tespit eder. Elde ettiği sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bildirir. Ayrıca, kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama görevlerini yerine getirir. 📊📢🇹🇷

Git Sayıştay Başkanlığı

More sites related