Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı

Uyuşmazlık Mahkemesi

🏛️ Uyuşmazlık Mahkemesi: Türkiye'nin hukukunun teminatıdır! 09.07.1945'te kurulan bu yüksek mahkeme, adli ve idari yargı yerleri arasındaki hukuk anlaşmazlıklarını çözme görevine sahiptir. 1961 Anayasası'nın 142. maddesi ile bağımsızlığı güvence altına alınmıştır. 2247 sayılı Kanun ile işleyişi belirlenmiştir. Uyuşmazlık Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin köklü yargı organlarından biri olarak, 1945'ten bu yana kesintisiz olarak görev yapmaktadır. Adaletin sembolüdür ve Türk hukuk sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. 🌟 #UyuşmazlıkMahkemesi #Adalet #Hukuk #Türkiye 🏆

Git Uyuşmazlık Mahkemesi

More sites related