Yargıtay Başkanlığı

Yargıtay Başkanlığı

🏛️ Yargıtay Başkanlığı, adli yargı teşkilatının önderi olarak ulusal ve uluslararası alanda saygın bir yüksek mahkeme olma misyonunu üstleniyor. İnsan hakları, etik ilkeler ve hukukun evrensel değerleri ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın temel ilkelerine bağlı olarak adli uyuşmazlıkları çözüyor. Hukuki güvenliği ve toplumun güvenini sağlamak için şeffaf, hesap verebilir, bağımsız ve insan onuruna saygılı bir yaklaşımla hareket ediyor. Aynı zamanda makul sürelerde sonuçlandırarak ülke genelinde içtihat birliğini sağlamaya odaklanıyor. Adaletin simgesi olan Yargıtay Başkanlığı, hukuk devletinin gerekliliklerine sadık bir şekilde görev yapıyor. ⚖️🇹🇷 #Yargıtay #Adalet #Hukuk

Git Yargıtay Başkanlığı

More sites related